Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII DE INCHIRIERE TIP RCA – AUTONOM SERVICES S.A.

DEFINITII:
Contractul – include informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare
– Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract.
Autoturismul / Autovehicul – reprezinta vehiculul de inlocuire, oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale, fiind de o clasa similara sau inferioara cu cel avariat.
Asigurator – persoana juridica care are obligatia de a despagubi pentru prejudiciile dovedite suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.
Inlocuire temporara – reprezinta inchirierea pe perioada maxima pentru calcularea lipsei de folosinta a autovehiculului avariat, estimata conform art. 25 alin. (4) din Norma ASF nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania. Pentru 4 h de reparatie, perioada maxima de inchiriere este de 1 zi.
Tarif – reprezinta tariful pentru o zi de inchiriere (24 h) iar acesta corespunzatoare autoturismului inchiriat.
Carburantul – poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat.
Parte pagubita – proprietarul autovehiculului avariat.
Utilizator – persoana mentionata in Contract, care se identifica cu Partea pagubita sau este desemnata de aceasta sa incheie prezentul Contract, care are dreptul sa preia si sa conduca autovehiculul de inlocuire.
Perioada suplimentara de inchiriere – perioada de inchiriere care excede perioada maxima reglementata de prevederile legale pentru calcularea lipsei de folosinta a autovehiculului avariat.
SCDW/ SCDW+ – taxa pentru reducerea responsabilitatii in caz de avarii sau furt explicate pe larg la capitolul 4.

PREAMBUL:
Clauzele contractuale includ informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare, grila de costuri pentru avarii si toate specificatiile din Anexele la Contract.
Conditiile de fata sunt obligatorii si trebuie respectate pentru a putea inchiria un autoturism de la Autonom. Tarifele nu contin TVA.

1. OBLIGATIILE AUTONOM
1.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea fisei de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA) in original.
1.2. Sa asigure Clientului asistenta rutiera, pe teritoriul Romaniei, pe toata durata contractului, 24h/24, 7zile/7 in caz de accident sau pana mecanica.
1.3. Sa inlocuiasca autovehiculul (in limita disponibilitatii), in caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca dauna nu este din vina Clientului, intr-un interval de 24 ore, in functie de locatia in care s-a constatat defectiunea.
1.4. In cazul in care Autonom va fi in imposibilitatea de a inlocui Autovehiculul, Clientului i se va restitui partea aferenta costului chiriei calculata proportional cu durata in care autovehiculul nu a putut fi folosit.
1.5. Autonom nu este responsabila de pierderile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate de Autonom pentru reparatii.
1.6. Din momentul livrarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, Autonom este exonerata de raspundere pentru avariile provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei.

2. OBLIGATIILE CLIENTULUI

Observatie
In conditiile unei rezervari efectuate telefonic sau prin e-mail, rezervarea poate fi anulata de Autonom, fara a datora nimic Clientului, in cazul in care Clientul final nu indeplineste cerintele minime obligatorii pentru inchiriere prevazute in contract si publicate pe site-ul Autonom.
2.1. Sa fie posesorul unui permis de conducere national si/sau international valabil (obligatoriu permis international pentru acte emise in tari cu alta scriere decat in alfabetul Latin si pentru cele obtinute prin conducere auto cu volan pe dreapta, Ex.: UK, India, Australia, Japonia.). La semnarea Contractului, trebuie prezentate in original permisul de conducere impreuna cu un act de identitate. si un card de credit. Nu sunt acceptate carduri pre-pay sau Diners Club.
2.2. Sa prezinte urmatoarele documente: certificatul de inmatriculare si cartea de identitate ale autovehiculului avariat, dovada dreptului de folosinta a autovehiculului avariat si/sau a mandatului acordat de proprietarul autovehiculului avariat pentru incheierea prezentului contract, documentul de intrare in reparatie, procesul-verbal de constatare intocmit de catre specialistul constatare daune si dovada introducerii autovehiculului in reparatie (ordinul de intrare in reparatie), dupa caz.
2.3. Sa permita conducerea autovehiculului doar persoanelor autorizate de Autonom si mentionate in Contract, sau reprezentantilor Autonom.
2.4. Taxa pentru soferi suplimentari va fi de 15€ /utilizator. Prin inscrierea in Contract a acestora accepta faptul ca trebuie sa indeplineasca conditiile de inchiriere Autonom.
2.5. Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, Autonom va factura partial sau integral suma ce reprezinta responsabilitatea in caz de avarii(inclusiv in cazul taxei SCDW).
2.6. Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al Autonom.
2.7. Sa instiinteze Autonom, la solicitarea acesteia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentantii Autonom, in maxim 24 de ore de la cererea acesteia.
2.8. Sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau activitati ilegale, care pot deteriora starea Autovehiculului, precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport de persoane in regim de inchiriere. In cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau Client, in urma folosiri lui pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, Clientul se afla raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.
2.9. Animalele de companie (ex.: caini, pisici) pot fi transportate in autoturismele Autonom numai in cutii (custi, genti) speciale, inchise pe durata calatoriei. In caz contrar, se vor aplica aceleasi conditii mentionate la punctul 3.11.
2.10. Pentru nerespectarea prevederilor privind obligatiile Clientului – prevazute in Capitolul 2 (exceptie punct 2.1 si 2.2 – caz in care Autonom are dreptul de anula unilateral rezervarea si de a factura integral suma ce reprezinta responsabilitatea in caz de avarii(inclusiv in cazul taxelor SCDW).
2.11. Clientul are obligatia de a mentine autoturismul in stare corespunzatore de folosinta pe toata perioada contractuala si de a preda autoturismul in aceeasi stare ca cea de la data luarii in primire. In cazul oricaror avarii produse autoturismului pe perioada contractuala, (inclusiv avarii cauzate de lovirea animalelor sau avarii cu autor necunoscut) clientul are obligatia de a suporta costurile tuturor reparatiilor necesare pentru a readuce autoturismul in starea existenta la data luarii in primire.
2.12. Clientul intelege ca are obligatia de a transmite de indata catre Autonom orice comunicare primita de la Asigurator in legatura cu solutionarea cererii de despagubire privind prejudiciul cauzat de lipsa de folosinta. Neindeplinirea acestei obligatii intr-un termen rezonabil, care sa permita Autonom sa raspunda unei eventuale solicitari in vederea solutionarii cererii si obtinerii despagubirii, poate atrage obligatia Clientului de a achita costul de inlocuire, daca acesta este refuzat de Asigurator.

3. DESFASURAREA CONTRACTULUI. LIVRAREA, INLOCUIREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI
3.1. Livrarea si restituirea autovehiculului se vor face la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu Autonom si mentionate in formularul de rezervare si Contract. Restituirea autovehiculului in alt loc decat cel in care a fost livrat se face numai cu acordul Autonom si va ocaziona taxe suplimentare ce vor fi facturate de Autonom, daca Clientul decide locatia de restituire ulterior preluarii masinii. Restituirea este efectiva in momentul semnarii fisei de predare de catre Autonom si Client.
3.2. Pentru autovehicule restituite in afara orelor de program (weekend si/sau nocturna ) sau in conditii meteo care impiedica verificarea masinii se prelungeste responsabilitatea Clientului pentru eventuale avarii si respectiv deblocarea garantiilor unde este cazul pana la orele 12 din urmatoarea prima zi lucratoare.
3.3. Abandonarea de catre Client a autovehiculului, in alte conditii decat a fost preluat prin procesul-verbal, fara a preda cheia unui reprezentant Autonom si fara semnarea bilaterala a fisei de preluare va atrage raspunderea in limita responsabilitatii in caz de avarii aferenta fiecarei clase de masini.
3.4. Taxele de parcare pe timpul preluarii-predarii autovehiculului, in alta locatie decat cea propusa de Autonom, precum si parcarea pe toata perioada utilizarii masinii inchiriate de la Autonom revin in totalitate Clientului. Acesta va suporta alaturi de costul parcarii, toate taxele prevazute de legislatia in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie. In cazul neachitarii celor de mai sus, Autonom va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre Client. Autonom va factura catre client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa de administrare de 50 € / amenda.
3.5. Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu aceeasi cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere. In caz contrar, in urma notificarii scrise din partea Autonom, Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 20 € si contravaloarea combustibilului lipsa, conform bonului fiscal de alimentare. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala furnizata de Autonom.
3.6. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat de la Autonom, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50 €, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare. (inclusiv Clientilor ce au optat pentru SCDW / SCDW+).
3.7. Inchirierile in afara granitelor Romaniei necesita acordul scris al Autonom si se supun unor conditii speciale. Exista o limita de 400 km/zi iar pentru depasirea limitei de km se va percepe o taxa de 0,10 € / km. Pentru obtinerea documentelor necesare tranzitului granitelor se va percepe o taxa de 50 € (exceptie: se va percepe o taxa de 100 € pentru Turcia). Tariful aferent inchirierilor cu iesire din tara va fi cu 15 € / zi mai mare decat tarifele de lista.
3.8. Depozitul de garantie pentru iesirea din tara este de minim 1000 € si maxim 5000 €.
3.9. Deplasarea in afara granitelor este permisa doar pe teritoriul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, in eventualitatea unei avarii sau a unui furt, Clientul va fi responsabil cu toata valoarea masinii.
3.10. In caz de defectiuni si/sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor tarii, Clientul are obligatia, conform contractului semnat la livrarea masinii, de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei suportand integral costurile.
3.11. La livrarea masinii catre Client, se va specifica stadiul de curatenie al masinii, atat interior cat si exterior, acesta urmand sa semneze procesul-verbal continand aceste mentiuni. In cazul in care la restituire, autovehiculul necesita mai mult decat procedura standard de spalare pentru readucerea la starea anterioara inchirierii, Clientul este de acord cu plata unei taxe de administrare de 50 € la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto, conform facturii care i se va transmite pe e-mail.
3.12. Autonom inchiriaza impreuna cu autoturismul o serie de accesorii constand in GPS, scaun copil, lanturi de zapada, router Wi-fi conform urmatoarelor tarife:
• GPS, 5 € / zi, maxim 50 €
• Scaun de copil, 3 € / zi, maxim 30 €
• Lanturi de zapada, 3 € / zi, maxim 30 €
• Router Wi-Fi, 5 € / zi
3.13. In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor, a actelor originale sau a accesoriilor auto, in cazul pierderii jetonului de parcare sau pierderii placutelor de inmatriculare de catre Client, Autonom va incasa de la acesta, contravaloarea obiectelor deteriorate / pierdute la pretul din factura de achizitie al fiecarui accesoriu, sau la valoarea amenzii pe care Clientul trebuie sa o achite, la care se adauga o taxa de administrare de 50 €.
3.14. In cazul in care Clientul doreste restituirea autovehiculului intr-o alta locatie decat cea stabilita initial prin Contract, va informa Autonom in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop 021.9111. Autonom va trebui sa isi dea acordul asupra acestei modificari contractuale, iar Clientul va achita o taxa suplimentara cuprinsa intre 30 € si 250 €, taxa care va fi comunicata in scris de catre Autonom, prin SMS sau e-mail.
3.15. In cazul in care Clientul lasa masina intr-o alta agentie decat stabilita initial prin contract, fara sa anunte modificarea locatiei de predare i se va incasa o taxa suplimentara de 250 €.
3.16. La restituirea autovehiculului peste ora limita conform contractului, se va percepe un tarif suplimentar de 10 € / ora, agreat prin contract. Daca Clientul intarzie predarea autovehiculului fara a avea acordul Autonom, compania are dreptul sa reintre in posesie pe cheltuiala si riscul Clientului.
3.17. Autonom nu poate fi tinut raspunzator pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Client si neidentificate la predarea autovehiculului.
3.18. Fumatul in masinile Autonom este strict interzis. In caz de nerespectare, se va incasa o taxa de 50 €.
3.19. Inchirierea in afara orelor de program se poate realiza la cererea clientului. In acest caz se va percepe o taxa suplimentara de 20
€ per preluare/predare.

4. RESPONSABILITATEA IN CAZ DE AVARII SI TAXE PENTRU REDUCEREA ACESTEIA
4.1. Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii.
4.2. Clientul opteaza la semnarea Contractului pentru una dintre urmatoarele garantii si taxe pentru reducerea ei: Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection (TP), incluse in tarif, Super Collision Damage Waiver (SCDW) sau Super Cover Plus (SCDW +)
4.2.1. Collision Damage Waiver (CDW) reprezinta responsabilitatea in caz de avarii numita si asigurare pentru avarii, (specificata in Tarifele Publice), care poate varia intre 300 € si 3000 € in functie de clasa autovehiculului specificat in Contractul semnat de parti. Asigurarea pentru avarii va fi facturata de catre Autonom in cazurile prevazute la punctul 4.4.
4.2.2. Theft protection (TP) reprezinta o protectie impotriva furtului care are rolul de a limita raspunderea conducatorului auto pentru costurile generate de furtul sau tentativa de furt a autovehiculului inchiriat, in limita asigurarii aferente clasei stabilite in contractul de inchiriere. Protectia impotriva furtului nu acopera bunurile personale ale conducatorului auto, aceastea putand fi acoperite potrivit politicilor de calatorie.
4.2.3. Super Collision Damage Waiver (SCDW) reprezinta o taxa de reducere a responsabilitatii in caz de avarii mentionate la punctul
4.2.1. al carei tarif zilnic se regaseste in Contractul de Inchiriere. Prin plata taxei SCDW, responsabilitatea Clientului in caz de avarii si/sau furt pentru autoturismul inchiriat, se reduce de la valoarea asigurarii pentru avarii mentionata in Contract, exceptiile fiind mentionate in Cap.5 al acestui Contract.
4.2.4. Super Cover Plus (SCDW+) reprezinta o taxa superioara de reducere a responsabilitatii in caz de avarii, care elimina in totalitate responsabilitatea Clientului in caz de accident si/sau furt.
4.3. In cazul in care unul dintre utilizatorii mentionati in Contract are varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani, sau peste 70 ani, se va factura dublul asigurarii pentru avarii. In acest caz, asigurarea pentru avarii nu va putea fi redusa prin achitarea taxei SCDW sau SCDW+.
4.4. In cazul optarii pentru CDW / SCDW, asigurarea pentru avarii se factureaza de catre Autonom Clientului in urmatoarele conditii :
a) daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include situatia in care autovehiculul este gasit lovit sau vandalizat in parcare).
b) furtul autovehiculului inchiriat
c) precum si in cazul oricarei alte excluderi din politele de asigurare si a tabelului de daune parte a termenilor si conditiilor.

5. EXCLUDERI DE LA PLATA TAXELOR PENTRU REDUCEREA RESPONSABILITATII IN CAZ DE AVARII

Indiferent de taxa achitata pentru reducerea responsabilitatii in caz de avarii pentru care a optat Clientul, el devine responsabil si raspunde de repararea si plata avariilor colaterale in urmatoarele situatii:
• nerespectarea obligatiilor prevazute in Cap 2;
• combustibul lipsa, in cuantumul 50 € reprezentand taxa de alimentare + bonul fiscal aferent;
• pierderea actelor masini / cheie/ accesorii 150 € (art 3.13);
• deteriorarea habitaclului (murdarire excesiva, patarea scaunelor sau deteriorarea lor);
• deteriorarea/ pierederea optionalelor oferite spre inchiriere (GPS, scaun copil etc);
• avarierea partii inferioare a autovehiculului (reprezentand elemenetele de sub masina: scut, toba, baia de ulei s.a);
• alimentarea gresita a autovehiculului;
• deteriorarea jantelor sau a anvelopelor;
• deteriorarea partiala sau totala provocata ca urmare a fumatului in interiorul masinii si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile.

6. PLATA SERVICIILOR
6.1. Plata costurilor de inlocuire temporara va fi solicitata de catre Autonom Asiguratorului, urmand sa fie retinuta in contul datoriei Clientului. Clientul transmite catre Autonom creanta pe care o detine impotriva Asiguratorului, constand in contravaloarea prejudiciului care este consecinta lipsei de folosinta a autovehiculului avariat, Autonom dobandind toate drepturile legale pe care Clientul le avea impotriva Asiguratorului si care privesc incasarea acestor despagubiri. In cazul in care, din culpa Clientului, Autonom nu incaseaza de la Asigurator costul total ocazionat de inlocuirea temporara, astfel cum acesta reiese din documentele justificative emise in executarea prezentului Contract, Clientul este obligat sa achite catre Autonom costul de inchiriere restant.
6.2. Facturarea in RON se face la cursul de vanzare al BCR din ziua semnarii Contractului.
6.3. Pentru perioada de inchiriere suplimentara, Clientul va achita tariful la semnarea Contractului. Plata celorlalte servicii aferente inchirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa, MasterCard sau American Express) sau in numerar, nefiind acceptate carduri pre-pay, Dinner’s Club, la semnarea Contractului.
6.4. Tarifele nu includ: costurile carburantilor, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor Autoritatilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume va fi in sarcina Clientului.
6.5. Clientul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase, cu exceptia celor de la art. 6.1 daca vor fi incasate de la Asiguratorul RCA, conform Contractului, in momentul predarii autovehiculului, in baza documentului de plata emis de Autonom.
6.6. Orice suma neachitata de Client catre Autonom la finalul Contractului, precum si alte sume ivite ulterior (amenzi, penalitati, taxe etc) sau costuri cu reparatii ale autoturismului in urma avariilor produse pe perioada contractuala conform art. 2.11, pot fi facturate de Autonom de pe cartea de credit a Clientului, cu instiintarea prealabila si scrisa. Orice valoare incasata in lipsa Clientului, cu acordul acestuia prin semnarea conditiilor prezente, se finalizeaza cu transmiterea din partea Autonom a unui email continand chitantele corespunzatoare incasarii.
6.7. In cazul intarzierii platii, peste termenul stipulat in Contract, se percep penalitati in valoare de 1%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere.
6.8. In cazul renuntarii unilaterale la contract, din partea Clientului, inainte de perioada contractuala stabilita, nu se va restitui contravaloarea serviciilor. Autonom, ca un gest comercial fata de Clientul sau, va oferi acestuia contravaloarea serviciilor ramase printr- un voucher valabil 12 luni, pe care Clientul il va putea utiliza la inchirierea unui nou autovehicul din reteaua Autonom.

7. PROCEDURA IN CAZ DE AVARII
7.1. Clientul are obligatia de a anunta imediat Autonom si de a raporta Organelor de Politie orice avarie descoperita la Autovehiculul inchiriat.
7.2. Daca avaria are autor necunoscut, Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie
7.3. Daca accidentul s-a produs din vina Clientului acesta are obligatia ca pe langa Autorizatia de Reparatie sa prezinte odata cu predarea masinii si Procesul Verbal eliberat de Organele de Politie; de asemenea Clientul are obligatia de a da o Declaratie scrisa la sediul Autonom.
7.4. In cazul in care vinovat de producerea accidentului este Clientul sau un alt participant la trafic, Clientul are obligatia de a completa Constatarea amiabila sau de a obtine de la Organele de Politie Autorizatia de Reparatie impreuna cu Procesul Verbal constatator si copia asigurarii RCA a vinovatului, daca acesta este de acord; de asemenea Clientul are obligatia de a da o Declaratie scrisa la sediul Autonom.
7.5. In toate cazurile descrise anterior Clientul are obligatia de a verifica mentionarea tuturor avariilor constatate in Autorizatia de Reparatie.
7.6. In caz de nerespectare a procedurii in caz de avarii Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.

8. PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
8.1. Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul Autonom.
8.2. Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre Autonom, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita de catre Client imediat ce Autonom accepta prelungirea Contractului si solicita plata acestuia. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti sau la solicitarea scrisa a Clientului, daca este acceptata de Autonom.
8.3. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.
8.4. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.
8.5. In cazul in care reziliaza Contractul, Autonom instiinteaza Clientul telefonic, prin fax sau prin posta electronica.
8.6. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

9. DISPOZITII FINALE
9.1. Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in Contract si nerespectate ca atare la termene.
9.2. Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu acest Acord va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si doar in caz de esec, partile se vor adresa instantelor competente din Bucuresti.
9.3. Pentru orice disputa, prezentul Acord constituie o dovada.