Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII DE INCHIRIERE – AUTONOM SERVICES S.A

DEFINITII:
Contractul – include informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract.
Autoturismul / Autovehicul – reprezinta vehiculul oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale.
Tariful de Lista – reprezinta tariful pentru o zi de inchiriere (24 h) corespunzatoare autoturismului inchiriat.
Carburantul – poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat.
Utilizator – persoana mentionata in Contract, care poate conduce autovehiculul inchiriat de Client.
Partener – persoana juridica care intermediaza inchirierea intre Autonom si Client
SCDW/ SCDW+ – taxa pentru reducerea responsabilitatii in caz de dauna sau furt explicate pe larg la capitolul 4
PREAMBUL:
Clauzele contractuale includ informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare, grila de costuri pentru daune si toate specificatiile din Anexele la Contract.
Conditiile de fata sunt obligatorii si trebuie respectate pentru a putea inchiria un autoturism de la Autonom.
Tarifele contin TVA.

1. OBLIGATIILE AUTONOM

1.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea fisei de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA) in original.

1.2. Sa asigure Clientului asistenta rutiera, pe teritoriul Romaniei, pe toata durata contractului, 24h/24, 7zile/7 in caz de accident sau pana mecanica.

1.3. Sa inlocuiasca autovehiculul (in limita disponibilitatii), in caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca dauna nu este din vina Clientului, intr-un interval de 24 ore, in functie de locatia in care s-a constatat defectiunea. In cazul in care dauna este din vina Clientului se va solicita blocarea unei noi garantii pentru livrarea unui nou autoturism.

1.4. In cazul in care Autonom va fi in imposibilitatea de a inlocui Autovehiculul, Clientului i se va restitui partea aferenta costului chiriei calculate proportional cu durata in care autovehiculul nu a putut fi folosit.

1.5. Autonom nu este responsabila de pierderile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate de Autonom pentru reparatii.

1.6. Din momentul livrarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, Autonom este exonerata de raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei.

1.7. Prin eliberarea chitantelor de completare si anulare ale depozitelor preautorizate Autonom se degreveaza de indisponibilitatea sumelor din contul Clientului si recomanda contactarea si prezentarea chitantelor catre banca de la care Clientul detine cardul.

2. OBLIGATIILE CLIENTULUI
Observatie
In conditiile unei rezervari efectuate telefonic, prin e-mail sau prin parteneri, rezervarea poate fi anulata de Autonom, fara a datora nimic Clientului sau intermediarului, in cazul in care Clientul final nu indeplineste cerintele minime obligatorii pentru inchiriere prevazute in contract si publicate pe site-ul Autonom.

2.1. Sa fie posesorul unui permis de conducere national si/sau international valabil (obligatoriu permis international pentru acte emise in tari cu alta scriere decat in alfabetul Latin si pentru cele obtinute prin conducere auto cu volan pe dreapta, Ex.: UK, India, Australia, Japonia.). La semnarea Contractului, trebuie prezentate in original permisul de conducere impreuna cu un act de identitate si un card de credit. Utilizarea cardului de credit este obligatorie pentru blocarea depozitului. Nu sunt acceptate carduri pre-pay sau Diners Club.

2.2. Pentru soferii cu experienta intre 0-1 ani se va percepe o taxa dupa cum urmeaza: 300 € pentru clasele A, B, C, D, D2, E, F si 500 € pentru clasele F1, G, G2, P, P1, P2, L, L1. Pentru soferii cu experienta intre 1-3 ani se va percepe o taxa de 100 € pentru clasele A, B, C, D, D2, E, F si 300 € pentru F1, G, G2, P, P1, P2, L, L1. Taxa se aplica per inchiriere, indiferent de durata ei. Daca exista soferi aditionali in aceleasi conditii, cu experienta intre 0-1 ani, respectiv 1-3 ani, taxa se va incasa o singura data.

2.3. In cazul rezervarilor confirmate Autonom isi rezerva dreptul de anulare a acestora in cazul in care Clientul intarzie ridicarea autoturismului cu peste 3 ore fata de ora stabilita de comun acord, daca Clientul nu anunta in prealabil.

2.4. Sa permita conducerea autovehiculului doar persoanelor autorizate de Autonom si mentionate in Contract, sau reprezentantilor Autonom.

2.5. Taxa pentru soferi suplimentari va fi de 15.00 EUR/utilizator. Prin inscrierea in Contract a acestora accepta faptul ca trebuie sa indeplineasca conditiile de inchiriere Autonom.

2.6. Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, Autonom va incasa valoarea reparatiei, indiferent de tipul garantiei alese de client (inclusiv in cazul taxei SCDW/SCDW+), din garantie sau va debita cardul de debit/credit al clientului prezentat la semnarea contractului, cu notificare in prealabil.

2.7. Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al Autonom.

2.8. Sa instiinteze Autonom, la solicitarea acesteia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentantii Autonom, in maxim 24 de ore de la cererea acesteia.

2.9. Sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau activitati ilegale, care pot deteriora starea Autovehiculului, precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport de persoane in regim de inchiriere. In cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau Client, in urma folosirii lui pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, Clientul se afla raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.

2.10. Animalele de companie (ex.: caini, pisici) pot fi transportate in autoturismele Autonom numai in cutii (custi, genti) speciale, inchise pe durata calatoriei. In caz contrar, se vor aplica aceleasi conditii mentionate la punctul 3.11.

2.11. Pentru nerespectarea prevederilor privind obligatiile Clientului – prevazute in Capitolul 2 (exceptie punct 2.1 – caz in care Autonom are dreptul de anula unilateral rezervarea fara restituirea sumelor in caz de avans incasat) se incaseaza integral depozitul de garantie (inclusiv in cazul taxelor SCDW).

2.12. Clientul are obligatia de a mentine autoturismul in stare corespunzatore de folosinta pe toata perioada contractuala si de a preda autoturismul in aceeasi stare ca cea de la data luarii in primire. In cazul oricaror daune produse autoturismului pe perioada contractuala, (inclusiv daune cauzate de lovirea animalelor sau daune cu autor necunoscut) clientul are obligatia de a suporta costurile tuturor reparatiilor necesare pentru a readuce autoturismul in starea existenta la data luarii in primire.

3. DESFASURAREA CONTRACTULUI. LIVRAREA, INLOCUIREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI.

3.1. Livrarea si restituirea autovehiculului se vor face la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu Autonom si mentionate in formularul de rezervare si Contract.

3.2. Predarea si preluarea masinii in afara orelor de program (L-V 09:00 -18:00) se poate realiza la cererea clientului. In acest caz se va percepe o taxa suplimentara de 20 € per preluare/predare.

3.3. Restituirea autovehiculului in alt loc decat cel in care a fost livrat se face numai cu acordul Autonom si se va percepe o taxa suplimentara de dislocare, cuprinsa intre 30 Euro si 250 Euro. In cazul in care Clientul solicita restituarea autovehiculului intr-o alta locatie ulterior preluarii masinii, va informa Autonom in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop 0721442266. Autonom va trebui sa isi dea acordul asupra acestei modificari contractuale, iar Clientul va achita taxa suplimentara de dislocare mentionata anterior, taxa care va fi comunicata in scris de catre Autonom, prin SMS sau e-mail. Incasarea taxei se va face la returul autoturismului din garantie, cash sau pe baza cardului de credit /debit prezentat de catre Client la semnarea contractului de inchiriere.

3.4. In cazul in care Clientul lasa masina intr-o alta agentie decat stabilita initial prin contract, fara sa anunte modificarea locatiei de predare i se va incasa o taxa suplimentara de 250 €.

3.5. La restituirea autovehiculului peste ora limita conform contractului, se va percepe un tarif suplimentar de 10 Euro/ ora, agreat prin contract.. Daca Clientul intarzie predarea autovehiculului fara a avea acordul Autonom, compania are dreptul sa reintre in posesie pe cheltuiala si riscul Clientului.

3.6. Restituirea este efectiva in momentul semnarii fisei de predare de catre Autonom si Client.

3.7. Pentru autovehicule restituite in afara orelor de program (weekend si/sau nocturna ) sau in conditii meteo care impiedica verificarea masinii se prelungeste responsabilitatea Clientului pentru eventuale avarii si respectiv deblocarea garantiilor pana la orele 12 din urmatoarea prima zi lucratoare.

3.8. Abandonarea de catre Client a autoturismului fara notificarea Autonom in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop 0721442266, fara a preda cheia unui reprezentant Autonom si fara semnarea bilaterala a fisei de preluare va atrage raspunderea Clientului pentru toate costurile aferente relocarii autoturismului in agentia din care a fost inchiriat, si a altor costuri aferente readucerii autoturismului la starea initiala in cazul in care autoturismul este preluat in alte conditii decat cele in care a fost predat pe baza procesului-verbal. Aceleasi conditii sunt valabile si in cazul in care clientul refuza predarea masinii.

3.9. Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu aceeasi cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere (conform fisei de predare-primire). In caz contrar, in urma notificarii scrise din partea Autonom, Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 50 Euro si contravaloarea combustibilului lipsa, conform bonului fiscal de alimentare. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala furnizata de Autonom.

3.10. La livrarea masinii catre Client, se va specifica stadiul de curatenie al masinii, atat interior cat si exterior, acesta urmand sa semneze procesul-verbal continand aceste mentiuni. In cazul in care la restituire, autovehiculul necesita mai mult decat procedura standard de spalare pentru readucerea la starea anterioara inchirierii, Clientul este de acord cu plata unei taxe de administrare de 50 Euro la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto, conform facturii care i se va transmite pe e-mail.

3.11. Taxele de parcare pe timpul preluarii-predarii autovehiculului, in alta locatie decat cea propusa de Autonom, precum si parcarea pe toata perioada utilizarii masinii inchiriate de la Autonom revin in totalitate Clientului. Acesta va suporta alaturi de costul parcarii, toate taxele prevazute de legislatia in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie. In cazul neachitarii celor de mai sus, Autonom va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre Client. Autonom va factura catre client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa de administrare de 50 Euro/ amenda.

3.12. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat de la Autonom, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50 Euro, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare. (inclusiv Clientilor ce au optat pentru SCDW / SCDW+).

3.13. Inchirierile in afara granitelor Romaniei necesita acordul scris al Autonom si se supun unor conditii speciale. Exista o limita de 400 km/zi (km parcursi atat in tara cat si in afara granitelor) iar pentru depasirea limitei de km se va percepe o taxa de 0,10 Euro / km. Pentru obtinerea documentelor necesare tranzitului granitelor se va percepe o taxa de 50 € (exceptie: se va percepe o taxa de 100 € pentru Turcia). Tariful aferent inchirierilor cu iesire din tara va fi cu 15 € / zi mai mare decat tarifele de lista.

3.14. Depozitul de garantie pentru iesirea din tara este de minim 1000 Euro si maxim 5000 Euro.

3.15. Deplasarea in afara granitelor este permisa doar pe teritoriul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, in eventualitatea unei daune sau a unui furt, Clientul va fi responsabil cu toata valoarea masinii.

3.16. In caz de defectiuni si/sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor tarii, Clientul are obligatia, conform contractului semnat la livrarea masinii, de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei suportand integral costurile.

3.17. Autonom inchiriaza impreuna cu autoturismul o serie de accesorii constand in GPS, scaun copil, lanturi de zapada, router Wi-fi conform urmatoarelor tarife:
GPS , 5 € / zi
Lanturi de zapada, 3 € /zi
Scaun de copil, 3 € / zi
Router Wi-fi, 5 € / zi